Islamski kulturni centar Pula

Prema procjenama, danas na području grada Pule živi oko 5000 muslimana. Ideja o izgradnji Islamskog kulturnog centra rođena je 2009. godine. Koncept Islamskog kulturnog centra kao polivalentnog prostora, gdje je molitveni prostor usklađen s nizom drugih sadržaja vjerske, obrazovne i kulturne namjene, pojavljuje se kao prihvatljivo rješenje za zadovoljenje svih spomenutih potreba muslimana. Muslimansko stanovništvo, kako u urbanim centrima Republike Hrvatske, tako i u Puli, u pravilu je rasprostranjeno po cijelom području grada. Ne postoje getoizirana naselja ili gradske četvrti s većinskim muslimanskim stanovništvom. Džamija u islamu predstavlja najjasnije ogledalo ukupnih promjena kroz koje prolazi islamski život na jednom tlu. Stoga je Islamski kulturni centar u Puli oblikovan s autohtonim mediteranskim graditeljskim i kulturnim nasljeđem korisnika Centra kao građana povijesno integriranih u Republiku Hrvatsku.

Građevinska parcela Islamskog kulturnog centra, predviđena Generalnim urbanističkim planom grada Pule, nalazi se u samom centru grada udaljena od pulskog amfiteatra 1700 metara. Oblik planirane građevne čestice kompaktan je te gotovo u potpunosti kvadratnog oblika veličine 16 700 m2.

Bruto razvijena površina Islamskog centra je 3.500 m2 u potpunosti natkrivenog prostora. Islamski kulturni centar organiziran je kao dvije zasebne zgrade – prostor kulturnog centra i prostor dječjeg vrtića sa stambenim prostorom u višim etažama. Prostor Centra je organiziran kroz dvije glavne etaže – prizemlje i kat, te podrum u kojem su smješteni servisni prostori i garaža. Izgradnjom Islamskog kulturnog centra dobiva se zatvoreni prostor u kojem je moguće obavljati sve potrebe neovisno o vanjskim čimbenicima.

Islamski kulturni centar će krasiti zanimljiva arhitektura koji će se svojim modernim oblikom uklopiti u cjelokupni objekat. Za potrebe Islamskog kulturnog centra u podzemnoj etaži su osigurana parking mjesta kako bi se nesmetano omogućio dolazak vjernika na molitvu a ujedno i rad cijelog Islamskog kulturnog centra.

Obzirom da Islamski kulturni Centar u svojoj funkciji objedinjuje vjersku, kulturnu, društvenu i obrazovnu komponentu, predloženim rješenjem koncepta funkcionalno-prostorne organizacije, maksimalno se prihvaćaju značajke svakog pojedinog funkcionlnog sklopa, kao i sve razine njihovih veza i međusobnog prožimanja.

Kako će Islamski kulturni centar svojim položajem i izrazom sudjelovati u formiranju identiteta grada, predloženo rješenje oblikovanja sakralnog korpusa i cjelovitog kompleksa, temelji se na suvremenom načinu razmišljanja i iskustva, kako bi se na najuvjerljiviji način objasnila i povezala simbolika mjesta molitve i Islamske zajednice te njihove vjere.

Objekt će u potpunosti biti funkcionalno primijenjen u sklopu kojeg će se nalaziti odvojene prostorije:  dječji vrtić, restoran za pripremu halal hrane, kongresna dvorana, učionice, čitaonice, uredi, poslovni prostori, prostor za okupljanje mladih, stanovi za vjerske službenike te prostorije za goste.

Categories: