Donirajte za Islamski kulturni centar Pula

IKC PLAKAT

Donirati sredstva za izgradnju ISLAMSKOG KULTURNOG CENTRA PULA možete izvršiti na sljedeći račun:

Primatelj: Islamska zajednica u Hrvatskoj, Prilaz Safvet-bega Bašagića 1, 10 000 Zagreb

IBAN: HR5824020061500088464

SWIFT/BIC: ESBCHR22

Naziv banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d, Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska

Svrha plaćanja: Donacija za izgradnju IKC Pula