ESAD ef. JUKAN, glavni imam

+385 52 211 175

Esad ef. Jukan rođen je 14.05.1980. g. u Gradačcu. Osnovnu školu završio je u Puli te upisuje Zagrebačku medresu ”dr. Ahmed Smajlović” koju 1998.g. završava.Jednu godinu radi kao imam u MIZ Pula te odlazi na studije u Tursku. 2004 .g. uspješni završava Ilahiyat Fakultet u Smasunu te se vraća u Pulu gdje radi kao glavni imam MIZ Pula. Oženjen, ima četvero djece.