MINELA OMANOVIĆ

Muallima

Minela Omanović je rođena 12.12.1982. u Goraždu. Osnovnu školu završava u Goraždu, upisuje Zagrebačku medresu ”dr. Ahmed Smajlović” koju 2002.g. završava. 2009 godine diplomirala je na Fakultetu Islamskih nauka u Sarajevu. Udata i ima dvoje djece.