OMER ef. OMANOVIĆ

Imam

Rođen je 04.01.1984. godine u Puli. Osnovnu školu je završio u Puli, a zatim upisuje Zagrebačku medresu „Dr. Ahmed Smajlović“ u Zagrebu koju je završio 2002. godine. 2010 godine završio je Fakultet Islamskih nauka u Sarajevu. Odbranio je  2016. godine magistarsku radnju na temu „Istraživanje prisutnosti sunneta Božijeg Poslanika, s.a.v.s., u životu muslimana Republike Hrvatske“ na Fakultetu Islamskih nauka u Sarajevu te proglašen magistrom iz oblasti hadisa. Oženjen i ima dvoje  djece.