SADŽIDA JUKAN

Muallima

 

Sadžida Jukan je rođena 26.04.1983 u Goraždu. Osnovnu školu završava u Celju upisuje Zagrebačku medresu ”dr. Ahmed Smajlović” koju 2002.g. završava. 2008 godine diplomirala je na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću. Udata, ima četvero djece.