Poruka muftije akademika Aziza ef. Hasanovića povodom Kurban bajrama

Muftija akademik Aziz Hasanović

Islamski centar Rijeka – Kurban bajramska hutba

20. 07. 2021./10. z-hidže 1442.

Poštovana braćo i sestre,

Hvala Bogu Uzvišenom koji nam je podario Objavu iz koje spoznajemo pravi put: „Bog objavljuje  Knjigu, samo istinu i pravednost.“ / ALLAHU LLEZI ENZELELL KITABE BIL HAKKI VEL MIIZAN. – XLII: 17./

Hvala Mu na poslanicima koje je slao kako to jasno u Kur’anu kaže: „Svaka je zajednica imala svoga poslanika. I kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno.“/VE LI KULLI UMMETIN RESULUN FEIZA DŽAE RESULUHUM KUDIJE BEJNEHUM BIL KISTI VE HUM LA JUZLEMUN. – X: 47./

Hvala Mu koji nas istinski podučava veri, moralu, istini i pravednosti riječima: „Mi smo izaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terezije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali.“ /VE ENZELNA MINHUMUL KITABE VELMIZANE LI JEKUMEN-NASU BILKIST. – LVII: 25/.

Hvala Mu na njegovoj neizmjernoj milosti koju pokazuje prema nama i ostavlja nam mogućnost pokajanja i oprosta do određenog dana, kako to kaže Kur’an: „Kada bi Bog ljude zbog grijeha njihovih kažnjavao ništa živo na zemlji ne bi ostavio, ali On ih do roka određenog ostavlja.“ /VE LEV JUAHIZULLAHUN-NASE BIZULMIHIM MA TEREKE ALEJHA MIN DAABBETIN VE LAKIN JUAAHIZUHUM ILA EDŽELIN MUSEMMAA. – XVI: 61./

Hvala Mu koji nas je podučio kako mu se zahvaliti prinošenjem žrtve – kurbana u poglavlju koje se zove Kevser ili Obilje dobra: „Dadosmo ti, uistinu, obilje dobra. I zato, moli se i žrtvu prinesi radi svoga gospodara! Onaj koji te ne može gledati, doista će bez traga nestati.“ /INNA E’TAJNA KEL KEVSER. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. INNE ŠANIEKE HUVEL EBTER. – POGLAVLJE 108./

Vjernik iz zahvalnosti, a po uzoru praoca u monoteizmu Ibrahima a.s. prinosi žrtvu u dane ovog bajrama kako bi na taj način iskazao svoju spremnost na žrtvu, odricanje, ustrajavanje u dobru, jačanje međuljudskih i međususjedskih odnosa. Vjernička misija na ovome svijetu jeste pomagati ljudima poglavito onima koji su u potrebi. Kurban najdirektnije razvija taj osjećaj žrtve za drugog, jedino, u ime i za ljubav Boga. Neka je salavat na našeg poslanika koji nas poduči riječima: „Vaša djela se vrednuju po vašemu nijetu ili nakani.“ Prinošenje žrtve nije sama sebi svrha , već se istom mora postići vrhunac našeg vjerovanja i bogobojaznosti /taqvaluka/. Kur’an kaže: „Do Boga neće dospjeti ni krv njihova ni meso njihovo već do Svevišnjeg će doći vaša bogobojaznost…..“ Ovaj kur’anski ajet određuje svrhu i cilj prinošenja žrtve – kurbana. Dakle, možemo imati tone mesa ali, bez bogobojaznosti i svjesnosti postojaja Boga, od toga nema nikakve koristi. Kurban mora očistiti naša srca i učiniti ih onakvim kako će naš Stvoritelj biti zadovoljan, mora nas približiti Njemu. On nas direktno potiče da teobu ili pokajanje učinimo, da se više s Kur’anom i zikrom družimo, da što više sadake i dobročinstva činimo, da grijehe ostavljamo, da sami sa sobom obračun napravimo, da se prokletog šejtana čuvamo i da se od njega abdestom, namazom, Kur’anom, zekatom, hadžom, sadakom i dobročinstvom štitimo, te da svog životnog suputnika, suprugu ili supruga među onim koji su Bogu odani tražimo. Upitajmo se, jesmo li spremni na ovakvu žrtvu?! Znajmo da je s kurbanom Božji blagoslov i bereket za onog tko žrtvuje, ali i za cijelu obitelj što vidimo na primjeru Ibrahima a.s. i njegovoj spremnosti na žrtvu. On je, jedini od poslanika,  svojom žrtvom uspio zadobiti najveće zvanje koje Kur’an donosi a to je ‘HALILULLAH’ – Božji prijatelj /VETTEHAZALLAHU IBRAHIME HALILA/- „Bog je Ibrahima a.s. uzeo sebi za prijatelja.“

Uz žrtvu bila je i dova/molitva riječima: “Gospodaru naš, učini nas predanim Tebi, i naše potomstvo Tebi predanim narodom. I pokaži nam naše obrede i oprosti nam! Uistinu, Ti si onaj koji prima pokajanje i koji je milostiv.“ /Beqare: 128./

Onaj tko prinosi kurban u vlastitoj organizaciji uz sve navedeno neka vodi računa o zdravstvenoj i sanitarnoj ispravnosti kurbana, a vi koji ste organizaciju prinošenja kurbana prepustili Islamskoj zajednici, budite uvjereni da će, kao i do sada, vaš kurban biti žrtvovan uz sve  propise, a da će meso dospjeti do onih koji su tome potrebiti. Vašim prinosom kurbana na ovakav način, iz dijela jedne trećine što je namijenjeno susjedima, pomažete radu mnogih pučkih kuhinja. Iz druge trećine koja je namijenjena potrebitima hrane se učenici naše škole i polaznici našeg mekteba kao i potrebiti članovi naše zajednice, a trećom trećinom počastite svoju obitelj jer kurbansko meso nije obično meso, već ga prati Božji bereket i blagoslov što nam je cilj postići u svojoj obitelji.

Hvala Mu za propisani hadž- hodočašće kojim upotpunjujemo svoju vjeru i osnažujemo svoju zajednicu te razumijevamo svrhu ovog i budućeg svijeta. U poglavlju koje govori o hadžu Kur’an kaže: „I kada obavite hodočasničke obaveze svoje, spominjite Boga onako kako svoje pretke spominjete, ili još više! Jer, ima ljudi koji kažu: ‘Gospodaru naš daj nam na ovome svijetu’, ali oni na onome svijetu neće imati nikakve dobiti. Ali, ima i onih koji kažu: ‘Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u Vatri!’ To su oni koji će imati dobit od onoga što steknu, a Bog brzo sviđa račune.  ………..I bojte se Boga i znajte da će te pred njim biti sakupljeni. Ima ljudi koji te zadive svojom pričom o ovosvjetskom životu i koji pozivaju Boga kao svjedoka za ono što im je u srcu, a najljući su protivnici. I kad se udalje, požure činiti po zemlji nered i upropaštavaju usjeve i stoku, a Bog ne voli nered i upropaštavanje! A kad im se rekne: ‘Bojte se Boga’, njih obuzme ponos time što griješe. Njih sljeduje samo Džehennem, a on je, doista, grozno boravište. Ima ljudi koji založe sebe u nastojanju da steknu Božje zadovoljstvo, a Bog je blag prema svojim robovima. O vi koji vjerujete, uđite u mir, cjelokupnim svojim bićem i ne slijedite šejtanove stope. Zaista vam je on očigledni neprijatelj.“ /Beqare: 200.-208./

Braćo i sestre, ovu petu islamsku obvezu, propisanu da se obavlja jednom u životu, evo već dvije godine, zbog poznatog razloga pandemije, nije moguće izvršiti. Ove godine samo šezdeset tisuća muslimana Saudijske  Arabije i stalno nastanjenih u Saudijskoj Arabiji ima tu privilegiju da obavi hadž uz sve epidemiološke mjere. Prednost je data zdravlju u odnosu na hadžski ibadet jer je zdravlje ljudi preče od hadžskog ibadeta. Tako i mi razumijevamo islam gdje je čovjek, njegov integritet i zdravlje u središtu pozornosti. Ovakva situacija otvara jedno pitanje među onima koji imaju uvjete da obave hadž, ali iz nekog razloga odgađaju njegovo izvršenje. Čekati duboku starost da se obavi hadž nije opravdana već dug obavljanja hadža je onog trenutka kada imate materijalnu mogućnost a nema drugih zapreka.

Hvala mu što nas kuša na razne načine i podučava kako iste savladati na najbolji način. Kur’an kaže: „I iskušavat ćemo vas, sigurno, nečim – strahom, glađu, gubitkom imetka, života i ljetine. I obraduj strpljive, koji, kada ih zadesi kakva nesreća, kažu: ‘Mi, doista, Bogu pripadamo, i mi se, sigurno, Njemu vraćamo! To su oni na kojima su blagoslovi od Njihova Gospodara i milost, i to su oni koji su na pravome putu! /Beqare: 155.-157./

Vjerodostojnost ovih kur’anskih redaka iščitavamo svaki dan. Koliko ljudi danas živi u nekom strahu, od bolesti, korone, smrti, za egzistenciju, nažalost neki u strahu da ih ne dohvati ruka zakona zbog koruptivnih radnji, mita, zloporabe položaja, i td.. Ovaj strah uzrokovan je, uglavnom, nedostatkom straha od Svevišnjeg Boga. Davno je rečeno: ‘Boj se onog tko se Boga ne boji, a ne boj se onog tko se Boga boji.’ Onaj tko se Boga boji usklađuje svoje postupke sa Njegovom voljom, a potom se oslanja na Svevišnjeg, očekujući Njegovu pomoć i zaštitu. Poražavajuća je činjenica za cijeli civilizirani svijet da  svaki dan od gladi u svijetu umire dvadeset tisuća ljudi. Znači, u svijetu gladuje 815 milijuna ljudi što predstavlja 11 posto svjetske populacije. Po statistici Ujedinjenih naroda povećanje u odnosu na prošlu godinu je 38 milijuna više. Kao razlozi navode se sukobi u svijetu ali i klimatske promjene. Tome se još pridodaju poplave i suše koje nanose određene štete. Istovremeno, isto istraživanje donosi podatak, da se godišnje u svijetu baci 1,3 milijarde tona hrane. Iz svega navedenog razvidno je da ljudski nemar i neodgovornost prouzrokuje ovakvo stanje, a Svevišnji nas uči da On neće izmijeniti stanje jednog naroda dok promjena ne potekne od nas samih. Pitanje je: ‘Možemo li se promijeniti?’ Odgovor je: ‘Možemo i moramo’!

Gubitak imetka, čemu smo svjedočili tijekom poplava i potresa i mi ovdje, a što gledamo ovih dana u Europi poglavito Njemačkoj, Belgiji i Austriji, nanosi veliku materijalnu štetu, ali sve je nadoknadivo i neusporedivo sa ljudskim životima koji su otišli u nepovrat. Islamska zajednica u Hrvatskoj izražava svoju solidarnost sa svima unesrećenim i izražava sućut obiteljima nastradalih te spremnost da u granicama svojih mogućnosti pomogne. Svevišnji nas odgaja da dostojanstveno, strpljivo prihvaćamo sva iskušenja koja nas zadese. To dostojanstvo na koje nas Bog poziva znači i vlastitu odgovornost koju moramo preuzeti. Neodgovorno je odbiti cijepiti se i ugroziti sebe i drugoga, ali ugroziti i normalno funkcioniranje zajednice i društva kao što je neodgovorno ignorirati apele struke za očuvanje okoliša koji izravno utječe na klimatske promjene. Znanost i struku se treba cijeniti i poštovati.

Braćo i sestre,

pred nama je završetak izgradnje Islamskog centra u Sisku u ovoj godini, što predstavlja najveći infrastrukturni projekt naše zajednice. Kao odgovorna zajednica, dužni smo osigurati kvalitetne uvjete za nesmetan rad naših džemata i medžlisa. Potrebe za kvalitetnim rješenjima su velike u Osijeku, Maljevcu, Dubrovniku, Puli, Poreču. Pred nama je i opći popis stanovništva što predstavlja našu obvezu da pristupimo istom i da potvrdimo svoje postojanje u punini identiteta.

Braćo i sestre!

Danas je veliki dan, dan Kurban bajrama. Provedimo ga onako kako nas je učio Poslanik a.s.: „Uljepšajte svoje bajrame učenjem tekbira.“ Posjetimo mezarja i kaburistane svojih najmilijih, obradujmo svoje najmlađe, obiđimo bolesne, susjede i pogledajmo na one koji su u bilo kakvoj potrebi. Svi moramo osjetiti slast Bajrama. Bajram je i dan praštanja pa oprostimo svima kojima možemo znajući da je naša spremnost da praštamo drugima mjerilo po kojem će nama Svevišnji praštati.

Svima vama želim čestitati nastupajuće mubarek bajramske dane, da u zajedništvu obitelji upotpunite predstojeće blagdane te da iz njih izađemo ojačani vjerom i nadom u bolje sutra. Posebno želim čestitati onima kojima je uskraćena roditeljska ljubav, toplina vlastitog doma, bolesnicima po našim bolnicama, članicama i članovima po staračkim domovima i raznim ustanovama, zatvorenicima na izdržavanju zatvorskih kazni.

Neka naše čestitanje i ovoga bajrama bude srcem i riječju, a rukovanje i grljenje neka izostane do boljih vremena kada će to biti sigurnije.

Braćo i sestre, svima vama

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN BAJRAM!

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

KULLU AMIN VE ENTUM BI HAJR!

URIME ZEMEFET BAJRAMIN!

BAHTALO BAJRAMO!

Categories: