"U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!"

STUPOVI ISLAMA

Praktične dužnosti islama su pet osnovnih islamskih dužnosti koje su strogo naređene svim muslimanima i bez čijeg ispunjavanja musliman nije "pokoran Alahu", što je doslovan prijevod arapske riječi "muslim".

"U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!"

DONIRAJ

IZGRADNJA ISLAMSKOG KULTURNOG CENTRA PULA
PRIMATELJ: Medžlis Islamske zajednice Pula, Prilaz Safvet-bega Bašagića 1, 10000 Zagreb IBAN: HR5824020061500088464 POZIV BA BROJ: 38190246619 SWIFT/BIC: ESBCHR22 Naziv banke: Erste&Steiermarkische Bank d.d,
Cilj: 7 000 000 €
Skupljeno: 700 000 €
"U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!"

Zadnje novosti

22.09.2023
Mevlud