Kurban-bajramska hutba 2022 muftije akademika Aziz ef. Hasanovića

Muftija akademik Aziz ef. Hasanović

Predsjednik Mešihata

Kurban –bajramska hutba 2022 u

Islamskom centru Rijeka, 09. 07.2022./10. 12. 1443.

Hvala Allahu dž. š. na svim blagodatima i ni’metima kojima nas je obasuo, hvala Mu na

životu, zdravlju i mogućnosti da dočekamo još jedno bajramsko jutro, jutro kojim se On

zaklinje „Vel-fedžri“ – „tako mi jutra“, jutro po kome je nazvao jedno poglavlje – „Suret-l-

fedžr“, jutro koje dolazi nakon deset noći, parnih i neparnih, jutro za kojeg se vežu veliki

obredi u islamu, kurban i hadž, a koji dolaze nakon Arefata i Muzdelife– izvora ovozemnog

života. Ovim bajramskim danom se upotpunjuje islamska obveza petog uvjeta islama – hadža

ali   i   prinošenje   žrtve   kurbana.   Kroz   ove   obredne   propise   vidimo   našu   zajedničku   i

individualnu odgovornost. Najbolja je ovo prigoda za ukupno sagledavanje i analizu naših

individualnih  i kolektivnih dužnosti   u   svakodnevnom  životu. Obaviti hadž   znači   fizički

putovati mjestima i duhovno se poistovjetiti porukama Božjih odabranika Adema, Ibrahima,

Ismaila,   Ishaka,   Jakuba,   Nuha,   Musaa,   Isaa   i   svih   drugih   poslanika   završavajući   sa

Muhamedom a.s. Kur’an ne pravi razliku među njima i od nas kao sljedbenika Kur’ana traži

da   slijedimo   njihovu   jedinstvenu   poruku   vjere   u   Jednoga   Boga   /tewhid/,   da   usvajamo

univerzalna moralna načela Kur’ana koji rezimira sve prethodne objave, da radimo na jačanju

međuljudskih   odnosa   koje   prožima   ljubav,   bratstvo,   prijateljstvo,   empatija,   zajedništvo,

uzajamno poštovanje, da s posebnom pažnjom pristupamo svima koji su u potrebi. Ako ne

usvojimo ove vrijednosti kao stil svoga življenja ne možemo biti sigurni da su naši obredi

hadža, zekata, posta, namaza primljeni. Ne možemo čak reći da pripadamo nekoj vjerskoj

zajednici koja slijedi neku od  nebeskih objava. Zanemariti  Božju naredbu čovjekoljublja

znači ne ljubiti Boga. Hadž kao peta islamska dužnost ima zadaću da dadne pečatni smisao

muslimanu u njegovom daljem životu, čisti ga od grijeha i usmjerava ga zdravom i čistom

životu, životu bez grijeha, bez svega što je zabranjeno i tako ga učini istinskim namjesnikom

na zemlji. Biti istinski namjesnik na zemlji znači sve naše postupke podrediti Božjoj volji.

Ako to ne radimo nismo razumjeli svrhu svog poslanja na ovome svijetu. Sudeći po svim

događanjima danas u svijetu razvidno je da je čovječanstvo u raskoraku sa univerzalnim

Božjim vrijednostima. Dovoljno je promatrati događanja u Ukrajini i Palestini da zaključimo

da životi ljudi, njihov imetak, čast, dostojanstvo, imovina i domovina nisu zaštićeni onako

kao to Svevišnji propisuje već su prepušteni surovoj stvarnosti onih koji čine nasilje i zulum

nad nevinim narodima. Čak su ugroženi i oni koji žele istinu prenijeti svijetu i zato su postali

metom agresora. Slika ubijene novinarke Palestinke  obišla je cijeli svijet. Ubijena je samo

zato što je radila svoj posao, znači istinu prenosila. Takva istina tlačiteljima svijeta smeta.

Nisam vidio čak ni novinarsku struku da se tome energično suprotstavila i da je jače digla

svoj glas u zaštitu vlastitog poziva. Određeni moćnici ili centri moći žele držati svijet u tmini

pored svijetla, u zabludi pored upute, u siromaštvu pored blagodati, u laži pored istine, u

strahu   pored   sigurnosti,   u   mržnji   pored   ljubavi,   u   okovima   pored   slobode.   Nad   ovim

konstatacijama se mora zabrinuti svaki razumom obdareni čovjek bez obzira bio vjernik ili

ne, musliman ili ne, kršćanin ili ne, Židov ili ne. Pitanje je opstanka čovječanstva za koje smo

svi odgovorni ili suodgovorni. Današnji poredak zasnovan na argumentu sile, korupcije,

nepotizma,   izrabljivanja,   ugrožavanja   slabijeg,   nemoćnijeg   i   drugačijeg,   neprirodan   je   i

neodrživ.

 Braćo i sestre, cijenjeni gledatelji HRTV-a i slušatelji HR-a s tim se moramo suočiti i

individualno početi mijenjati. U tome nam pomaže drugi propis tijekom bajramskih dana a to

je prinošenje žrtve – kurbana utemeljen na Kur’anu i sunnetu. Uzvišeni Allah u Kur’anu veli:

„Mi smo ti, uistinu, mnogō dobro dali, pa, klanjaj radi Gospodara svoga i kurban kolji, onaj

koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati!“ (El-Kevser, 1-3.)

Kurban prinosimo po naredbi Uzvišenog, a radi stjecanja Njegovog zadovoljstva i iskazivanja

zahvalnosti na svemu čime nas je On darovao. Naš kurban uvjetovan je čistom nakanom ili

nijetom koji je odraz naše bogobojaznosti/taqwa/.

„Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra

djela vaša; tako vam ih je podčinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio. I obraduj

one koji dobra djela čine!“ (El-Hadždž, 37)

Svjesni smo da do Allaha Uzvišenog neće stići kurbansko meso i krv, kako nas je On uputio,

ali hoće naša bogobojaznost. Bez bogobojaznosti, kurban gubi smisao i cilj. Dani Kurban-

bajrama, stoga, nisu tek   dani kurbanskog mesa i krvi, nego i dani naše bogobojaznosti,

predanosti i pokornosti Jedinom Bogu. Osim ibadetske, kurban podrazumijeva i socijalnu

dimenziju. Jer, približavajući se Bogu, mi se našim kurbanima približavamo i jedni drugima.

Približavamo se čovjeku. Zato su dani Kurban-bajrama i dani naše solidarnosti, plemenitosti,

radosti, i visoke svijesti o općem dobru i zajednici ljudi.

Onako   kako   su   kroz   povijest   brojni   poslanici   i   časni   ljudi   prolazili   kroz   iskušenja   i

savladavali ih sa uspjehom, strpljenjem i nadom u Božju milost, žrtvujući najbolje od sebe,

mi se danas suočavamo sa vlastitim iskušenjima i podnosimo vlastite žrtve.

Allahov Poslanik, a.s. je rekao: “Nema Allahu dražeg djela kojeg čovjek može učiniti na dan

bajrama od puštanja krvi kurbana. Žrtvovana životinja će na sudnjem danu doći sa svojim

rogovima, papcima i runom. Kurbanska krv bude primljena kod Allaha prije nego što padne

na zemlju. Zato se i vi radujte kurbanu.” (Ibn Madže i Tirmizi).

U trenutku dok bajramski slavimo ne možemo a da se ne prisjetimo da su ovi dani u znaku

obilježavanja   27.   –   e   godine   od   počinjenog   genocida   nad   muslimanima   Bošnjacima

Srebrenice. Prekosutra će biti pokopano još 50 ubijenih Srebreničana u Memorijalnom centru

Potočari. Prilika je ovo da sebe i vas podsjetim na taj veliki monstruozni čin koji je počinjen

nad našim narodom samo zato što su muslimani. Nije to davno bilo u srcu Europe. Počinjen

je najveći zločin nakon Drugog svjetskog rata i Holokausta na prostoru Europe i pred očima

cijele svjetske javnosti. Moramo smoći snage i sve nazvati pravim imenima. Nažalost i nakon

27   godina   počinitelji   genocida   isti   poriču,   a   za   povjerenje,   mir   i   stabilnost   u   svijetu

neophodna je istina. Mir se temelji na činjenicama, presudama i statistikama relevantnih

sudova.

– Srebrenica je lekcija o tome koliko možemo vjerovati međunarodnoj zajednici i njenoj

spremnosti da stane iza nas onda kad svoju sudbinu prepustimo njihovoj pravdi, njihovoj sili i

njihovoj volji pa i njihovoj milosti. Prošlost nas uči i mnoge smo lekcije učili više puta, ali

smo u prethodnoj agresiji na Republiku BiH pokazali da smo neke od tih ranije naučenih

historijskih   lekcija   zaboravili.   Zaboravljajući   što   nam   se   dešavalo   više   puta   nam   se

ponavljalo. Stoga, zaborav je ravan genocidu.

Pored   genocida   treba   govoriti   i   o   kulturocidu.   To   je   Rafael   Lemkin   nazvao   zločinom

barbarstva, dakle istrebljenje etničkih, vjerskih društvenih zajednica, bez obzira na motiv. Ali

drugi aspekt su zločini vandalizma, kako ih je Lemkin nazvao, su zapravo vrlo važni, jer

sistemski i organizirano su usmjereni na  uništavanje. Jer genocid je uništavanje tijela, a

kulturocid ili etnocid je nastojanje da se uništi duh neke etničke grupe.

Braćo i sestre, Kur’an kaže da Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda sve dok se sam u

sebi ne izmjeni. Počnimo mijenjati loše navike, napustimo grijehe kroz naše bajramske dane,

kurban, naše osviještene ibadete i molitve usmjerimo ka Allahu dž.š. za: sve nevine ljudske

duše koje je Svevišnji zabranio ubijati naglasivši ‘tko ubije jednog nevinog čovjeka kao da je

ubio cijeli svijet a tko spasi jednog nevinog spasio je cijeli svijet’; za sve siromašne, potrebite,

marginalizirane za koje nam je Svevišnji naredio da ih pomažemo tvrdeći da ‘ u imetcima

onih koji imaju, dio je za one koji nemaju’; za siročad, udovice, izbjeglice i sve prognane iz

svojih domova i zemalja; za sve žrtve rata, progona i nepravdi, za one koji žive u strahu, ratne

zarobljenike ma gdje bili i živjeli; za narode koji su izgubili sigurnost, mir i mogućnost

zajedničkog   življenja   postajući žrtve   razaranja,  tragedija   i   ratova; za   ljudsko bratstvo   i

dostojanstvo koje obuhvaća sve ljude, te ih ujedinjuje u dobročinstvu; za one koji su žrtve

politike ekstremizma; za one koji su žrtva ideologije mržnje; za slobodu koju je Svevišnji

Bog dao svim ljudskim bićima, stvarajući ih slobodnima; za sve ljude dobre volje prisutnih u

svakom   dijelu   zemaljske   kugle.   Neka   vjera,   pravda   i   milosrđe   budu   temelj   napretku

čovječanstva. Pravda utemeljena na milosrđu put je postizanja dostojanstvenog života na

kojeg svako ljudsko biće ima pravo.

Islamska   zajednica   u   Republici   Hrvatskoj,   nakon   106   godina   institucionalnog   rada,

doživljava svoj infrastrukturni procvat. S velikom radošću vas obavještavam da je Islamski

centar u Sisku  završen i  da   je   u   tijeku  tehnički  pregled  nakon  čega slijedi  i svečanost

otvorenja o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni. U ovoj godini ako Bog da počinjemo

sa gradnjom Centra u Osijeku o čemu ćete svakako biti informirani, a sada vas pozivam da

svoje priloge uplaćujete za izgradnju Islamskog centra u Osijeku.

Pred Islamskom zajednicom su redovni izbori za džematske odbore, izvršne odbore

medžlisa,   Sabor   Islamske   zajednice   u   Hrvatskoj   i  Sabor   Islamske   zajednice  u   Bosni   i

Hercegovini. Izborna procedura će se provoditi po Statutu Islamske zajednice u Hrvatskoj, a

planirana je za listopad i studeni. Koristim se ovom prigodom zahvaliti svim članicama i

članovima koji su svojim volonterskim radom u proteklom mandatu dali i daju nemjerljiv

doprinos radu i razvoju naše zajednice. Zdrave ideje koje dolaze od vas braćo i sestre nailaze

na plodno tlo unutar organa i ustanova Islamske zajednice. Mandatni period bio je veoma

težak i zahtjevan jer smo se suočili sa pandemijom i velikim potresima. Nadam se da smo na

najbolji način odgovorili izazovima s kojima smo se suočili. Posebno se želim zahvaliti

predsjednicima   izvršnih   odbora   kao   i   predsjedniku   Sabora   na   predanosti   i   financijskoj

disciplini koja nam omogućava razvojne programe i jača povjerenje u našu zajednicu. Naša

zajednica je naš duhovni okvir, zahtjeva od nas da joj služimo na najbolji način s ciljem

stjecanja   Božjeg   zadovoljstva.   Stoga   vas   pozivam   da  se   stavite   na  raspolaganje   svojoj

zajednici i da se aktivno uključite u njen rad kroz organe Islamske zajednice. Naša zajednica

je i naš emanet kojeg moramo predati generacijama koje dolaze u boljem stanju nego smo mi

preuzeli.

Braćo i sestre!

Danas je veliki dan, dan Kurban bajrama. Provedimo ga onako kako nas je učio Poslanik a.s.:

„Uljepšajte   svoje   bajrame   učenjem   tekbira.“   Posjetimo   mezarja   i   kaburistane   svojih

najmilijih, obradujmo svoje najmlađe, obiđimo bolesne, susjede i pogledajmo na one koji su

u bilo kakvoj potrebi. Svi   moramo osjetiti   slast   Bajrama.  Bajram je i dan praštanja pa

oprostimo svima kojima možemo znajući da je naša spremnost da praštamo drugima mjerilo

po   kojem   će   nama   Svevišnji   praštati.   Svima   vama   želim   čestitati   nastupajuće   mubarek

bajramske   dane,   da   u  zajedništvu   obitelji   upotpunite   predstojeće  blagdane   te  da  iz   njih

izađemo ojačani vjerom i nadom u bolje sutra. Posebno želim čestitati onima kojima je

uskraćena   roditeljska   ljubav,   toplina   vlastitog   doma,   bolesnicima   po   našim   bolnicama,

članicama   i   članovima   po   staračkim   domovima   i   raznim   ustanovama,   zatvorenicima   na

izdržavanju zatvorskih kazni.

Neka naše   čestitanje   i ovoga bajrama   bude srcem, riječju i rukovanjem  a grljenje neka

izostane do boljih vremena kada će to biti sigurnije.

Braćo i sestre, svima vama

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN BAJRAM!

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

KULLU AMIN VE ENTUM BI HAJR!

URIME ZEMEFET BAJRAMIN!

BAHTALO BAJRAMO!

Categories: